Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for 29 Marzo 2007


Pódense descargar en .pdf dúas propostas de actividades para traballar creativamente a sintaxe. Baséanse ambas na clásica imitación de estruturas oracionais de textos; nun caso, máis sinxelo, sobre unha enquisa dirixida, noutro sobre textos poéticos musicados.

Read Full Post »