Feeds:
Artigos
Comentarios

Archive for 20 Febreiro 2007


Aloxada en phpwebquest, Na procura de funcións intenta ligar dous tipos de actividades que teñen certa presenza nas aulas de lingua, mais normalmente de xeito independente: a reflexión activa sobre estruturas lingüísticas e a análise non mediatizada do uso do galego na prensa. Como se recolle no apartado de conclusións, preténdese que o alumnado:

  • Reflexione sobre certos aspectos gramaticais (a construción das oracións) procurando revisar e ampliar o seu coñecemento previo a través da abordaxe de textos completos e sempre con vistas á mellora da expresión.
  • Descubra a realidade do uso do galego no ámbito xornalístico non público, desbotando estereotipos e simplificacións que ocultan evidentes condicionamentos e espazos ricaces.
  • Exerza a reclamación de dereitos lingüísticos como usuarios/as dos medios.
  • E, en definitiva, que procure argumentos para asentar funcións, tanto en relación coa calidade lingüística como no que se refire ao uso social da lingua galega.

Xa que logo, as tarefas presentan non pouca dificultade e cómpre adaptalas o máis posíbel ás características do alumnado. En calquera caso, todo isto son, por agora, meros planos, pois esta webquest aínda non puido ser levala á práctica, que é a verdadeira construtora.

Advertisement

Read Full Post »